Monopol er et brettspill. Det finnes også i internettversjon, men jeg tar for meg brettversjonen.

Historien som monopol forteller , handler om en rik forretningskvinne/mann, som skal kjøpe opp tomter og bygge hus og hoteller. Motspillerene konkurerer om de samme tomtene, og med en gang du får hoteller og hus på tomten din, fordobles leien motspillerene må betale deg når de lander på din tomt.

Her er en variant av fordelingen av pengene mellom spillerene :
2 x 10.000
4 x 2.000
1 x 1.000
1 x 400
2 x 200
1 x 100
5 x 20

Ettersom det finnes nyere og eldre utgaver , er det også forskjelligav penge i de forskjellige spillene.

Man kan lære noe om økonomi i dette spillet. Ulempen er at det er ufattelig usannsynlig, da ingen lever slik som i Monopol.